WermKon

 

Pågående projekt

Ny Kartongmaskin på BillerudKorsnäs Gruvön
Provgropsgrävning för VA-ledning på Centrumtomten, Skoghall
Nybyggnation BRF Fullriggaren

Nöjda kunder och Glada medarbetare

Specialister på projekt inom
HSM - Hälsa, Säkerhet och Miljö,
Bygg- och Projektledning