Arbetet med HSE, hälsa, miljö och säkerhet kan aldrig bli färdigt utan pågår varje dag. Dessutom kommer nya lagar och regler från riksdag och regering som vi behöver förhålla oss till. Vi hjälper er gärna att ta ansvaret för arbetsmiljön och säkerheten.

Om ni vill finns våra HSE-konsulter på plats 24 timmar om dygnet, varje dag, året om. Många gånger börjar vi jobba med HSE och sen följer resten av våra tjänster. Därför brukar vi kalla HSE för vår spjutspets in i projekt.

Vi har BAS-U

Samtliga HSE-konsulter på WermKon har Bas-U. Detta innebär att vi bland annat:

 • Säkerställer att entreprenörer på arbetsplatsen följer arbetsmiljöreglerna.
 • Samordnar arbetet med att förebygga risker på arbetsplatsen.
 • Ser till att personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas.

Vi arbetar med allt inom HSE så du kan känna dig trygg

 • Riskanalys
  Vi gör kontinuerliga riskanalyser och riskbedömningar i varje projekt.
 • Bas-U
  Samtliga HSE-konsulter på WermKon har Bas-U.
 • Säkerhetsronder
  Enligt bestämda intervall går vi säkerhetsronder i er verksamhet och rapporterar eventuella bristfälligheter.
 • Dokumentation
  Under arbetet dokumenterar vi löpande vad som sker och för protokoll.
 • Samordnare på plats
  Om ni vill finns någon av våra HSE-konsulter hos er 24 timmar om dygnet, varje dag, året om.
 • Utbildningar
  Vi erbjuder även utbildningar inom säkerhet som Heta Arbeten och HLR, hjärt- och lungräddning.
Så fungerar det
Vilken typ av projekt är du involverad i?
Nytt projekt

Vi är en entreprenör och/eller anläggningsägare

Ni bygger något nytt eller gör en förändring i anläggningen som till exempel en ombyggnad för en ny kartongmaskin eller ett tunnelbygge. I sådana här projekt kommer vi på WermKon ofta in under en entreprenör och/eller anläggningsägare.

Från förprojekt till fullständig dokumentation

I ett nytt projekt är vi (i den bästa av världar) redan med i fasen för förprojektet för att garantera en säker arbetsmiljö under hela genomförandet. Vi gör en inledande riskanalys och dokumenterar hela flödet enligt alla lagkrav och föreskrifter. Vid projektslut överlämnar vi en fullständig dokumentation.

Saknar medarbetarna rätt utbildning inom säkerhet? Prata med oss. Vi genomför utbildningar inom Tunga Lyft, Heta Arbeten och HLR, hjärt- och lungräddning.

Befintlig verksamhet

Vi ingår i den befintliga arbetsmiljöorganisationen

När vi jobbar i en befintlig löpande verksamhet ingår i vi i den befintliga arbetsmiljöorganisationen och är ett stöd till delar av genomförandet eller tar ett helhetsansvar för arbetsmiljö och säkerhet i verksamheten. Vi säkerställer att verksamheten bedrivs enligt lagkrav, föreskrifter och lokala bestämmelser samt dokumenterar löpande enligt lagkrav.

Vi utbildar för säkerhets skull

Saknar medarbetarna relevant utbildning inom säkerhet? Prata med oss. Vi genomför gärna utbildningar inom Tunga Lyft, Heta Arbeten och HLR, hjärt- och lungräddning.

Referenser inom HSE
YARA Köping
100 000 h utan säkerhetsrelaterade incidenter.
NCC, Branäs
Frigjord tid skapade en bättre arbetsmiljö.